Biuletyn Informacji Publicznej Przetargi - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 14.08.2019, 11:51

Przetargi

Nazwa Opis Data publikacji
Nadzór nad budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi" Zamówienie stanowi część Projektu pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”, Działania 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013. 17.09.2014
IIiFS 271.7.2014 Przebudowa ulic i dróg na terenie gminy Białobrzegi – etap II Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: drogi gminnej Brzeźce – Budy Brankowskie – granica gminy Białobrzegi, o dł. 1766 mb, od km 0+000 do km 1+766 oraz ulic Parkowej i Cichej w Suchej 01.09.2014
IIiFS 271.6.2014 Przebudowa ulic na terenie miasta Białobrzegi – etap I Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie: ul. Składowej – etap I, ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap I (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), ul. 11- go Listopada – etap II (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), ul. Reymonta – etap II (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej), nawierzchni gminnej działki nr 1279/10 pomiędzy blokami 11 Listopada 14 i Żeromskiego 72 i 72a (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej) oraz nawierzchni gminnej działki nr 1024/8 pomiędzy blokami Bautscha 4 i 6 (budowa zatok parkingowych z kostki brukowej). 01.09.2014
Przetarg - Usługa odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych na nieruchomościach zamieszkałych z terenu gminy Białobrzegi i ich zagospodarowanie 12.08.2014
Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2014 roku IIiFS.271.3.1.2014 Ogłoszenie zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 147877-2014 08.07.2014
Przetarg - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 25.06.2014
Przetarg ustny ograniczony - sprzedaż nieruchomości w Suchej oznaczonej jako działka 1172/16 13.06.2014
Przetarg - Przebudowa dróg gminnych w 2014 roku 15.05.2014
Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym 13.05.2014
Przetarg - Dobudowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2014 roku 09.05.2014

Wybierz Strony

©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL