Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
ZPiN.6342.3.2019 Ponowne zapytanie ofertowe na organizację i zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie Kąpieliska Syrenka w Białobrzegach 05.06.2020
ZPiN.6342.3.2019 Zapytanie ofertowe na organizację i zapewnienie bezpieczeństwa w obrębie Kąpieliska Syrenka w Białobrzegach w okresie sezonu kapielowegi 2020 21.05.2020
I.7013.5.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu na "Realizację inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach" ze środków MF EOG 26.03.2020
I.7013.4.2020 Zapytanie ofertowe na kompleksowe opracowanie wniosku o dofinansowanie projektuw ramach RPO WM Działanie 4.2 Efektywność energetyczna - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 26.03.2020
Zapytanie ofertowe opracowanie i wydanie mapy turystycznej gminy Białobrzegi 16.03.2020
I.7013.3.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę oświetlenia drogowego w ulicach w części miasta Białobrzegi 13.03.2020
OŚ.6142.3.2019 Zapytanie ofertowe: „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2020 r.”, 18.12.2019
I.7013.13.2019 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na terenie sołectwa Brzeźce 12.11.2019
ZPiN.6232.36.2019 Prowadzenie w 2020 r. monitoringu zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Sucha 06.11.2019
I.7013.10.5.2019 Zapytania ofertowe na doposażenie strażnicy OSP Sucha w ramach MIAS MAZOWSZE 2019 23.09.2019

Wybierz Strony

do góry