Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2023 r.” 13.12.2022
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i terminu jego realizacji Dla zadania pod nazwą: „Usunięcie porzuconych odpadów z terenu nieruchomości w Białobrzegach przy ul. Składowej 13 oraz ich transport i unieszkodliwienie" 19.07.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA nr 3/ RPMA.02.01.01-14-d184/19/2020/2021 na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie oraz uruchomieniu infokiosków/totemów w projekcie pn: „Portal e-mieszkańca” 30.09.2021
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Białobrzegi" Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Białobrzegi, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 13.08.2021
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 w r.” 21.12.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów, w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 15.12.2020
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 r.” 11.12.2020
ZPiN.3134.8.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości, celem ustalenia opłaty adiacenckiej oraz odszkodowania za drogę 20.11.2020
I.7013.2.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wprowadzenia stałej organizacji ruchu na budowanym skrzyżowaniu drogi krajowej DK 48 (km 79+130 do km 79+339) z droga gminną (droga nr 1 w projekcie) 10.11.2020
ZPiN.6232.67.2020 Prowadzenie w 2021 r. monitoringu zrekultuwowanego składowiska odpadów komunalnych w Suchej 04.11.2020
do góry