Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 w r.” 21.12.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów, w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 15.12.2020
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 r.” 11.12.2020
ZPiN.3134.8.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości, celem ustalenia opłaty adiacenckiej oraz odszkodowania za drogę 20.11.2020
I.7013.2.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wprowadzenia stałej organizacji ruchu na budowanym skrzyżowaniu drogi krajowej DK 48 (km 79+130 do km 79+339) z droga gminną (droga nr 1 w projekcie) 10.11.2020
ZPiN.6232.67.2020 Prowadzenie w 2021 r. monitoringu zrekultuwowanego składowiska odpadów komunalnych w Suchej 04.11.2020
Zapytanie ofertowe dotyczące określenia ceny wykonania usługi polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych dla potrzeb oddania w trwały zarząd dz. nr : 859/1 i 731/3 w Białobrzegach i w celu nabycia nieruchomości nr 732/7 w Białobrzegach. 30.10.2020
ZPiN.3134.3.2020 Wycena nieruchomości 13.10.2020
I.7013.11.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów na drogach gminnych z funduszu sołeckiego na 2020 rok 30.09.2020
I.7013.10.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na terenie sołectwa Brzeźce 30.09.2020
do góry