Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi na rok 2024 27.11.2023
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii folniczych" 06.09.2023
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2023 r.” 13.12.2022
Rozeznanie rynku w celu oszacowania wartości zamówienia i terminu jego realizacji Dla zadania pod nazwą: „Usunięcie porzuconych odpadów z terenu nieruchomości w Białobrzegach przy ul. Składowej 13 oraz ich transport i unieszkodliwienie" 19.07.2022
ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZADANIA nr 3/ RPMA.02.01.01-14-d184/19/2020/2021 na wykonanie zamówienia polegającego na dostawie oraz uruchomieniu infokiosków/totemów w projekcie pn: „Portal e-mieszkańca” 30.09.2021
Zapytanie ofertowe w celu rozeznania rynku - ustalenie szacunkowej wartości zamówienia pod nazwą: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Białobrzegi" Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza do składania ofert cenowych na odbiór, transport i przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu gminy Białobrzegi, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia. 13.08.2021
Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi audytu wewnętrznego dla Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 w r.” 21.12.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów, w ramach Konkursu Grantowego zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 15.12.2020
Zaproszenie do składania ofert - „Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2021 r.” 11.12.2020
ZPiN.3134.8.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie wyceny nieruchomości, celem ustalenia opłaty adiacenckiej oraz odszkodowania za drogę 20.11.2020
do góry