Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/zamowienia-publiczne/zapytania-ofertowe/13791,OS60222018-Opracowanie-programu-ograniczenia-niskiej-emisji-dla-miasta-i-gminy-B.html
2020-09-24, 06:08

OŚ.602.2.2018 Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Białobrzegi

Metadane

Data publikacji : 24.05.2018
Data modyfikacji : 05.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Chmielewska OŚ
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Chmielewska OŚ
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Chmielewska

Opcje strony