Biuletyn Informacji Publicznej IIiFS. 7011.29.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć - Zapytania ofertowe - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 19.09.2019, 08:22

Zapytania ofertowe

Czwartek, 20 listopada 2014

IIiFS. 7011.29.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć

Dostawa materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć do Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 20.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska WIIiFS
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL