Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

IIiFS. 7011.29.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć

Dostawa materiałów edukacyjnych oraz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć do Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zwanego dalej „Projektem”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.

Metadane

Data publikacji : 20.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Gębska-Pawłowska WIIiFS

Opcje strony

do góry