Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
Zapytanie ofertowe dotyczące określenia ceny wykonania usługi polegającej na wykonaniu operatów szacunkowych dla potrzeb oddania w trwały zarząd dz. nr : 859/1 i 731/3 w Białobrzegach i w celu nabycia nieruchomości nr 732/7 w Białobrzegach. 30.10.2020
ZPiN.3134.3.2020 Wycena nieruchomości 13.10.2020
I.7013.11.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie remontów na drogach gminnych z funduszu sołeckiego na 2020 rok 30.09.2020
I.7013.10.2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych z nazwami ulic na terenie sołectwa Brzeźce 30.09.2020
ZPiN.6810.7.2020 Ustalenie punktów granicznych dz. nr 4/1 obreb Biaobrzegi z działkami sąsiednimi 28.09.2020
I.7013.9.2019/2020 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn. „Rozbudowa budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach” 24.09.2020
Zapytanie ofertowe - wskazanie granic nieruchomości w Białobrzegach 11.08.2020
Zapytanie ofertowe - inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania „Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi” wynikającego z otrzymanego dofinansowania z MIWOP MAZOWSZE 2020. 31.07.2020
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę laptopów w ramach Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła + 28.07.2020
I.7013.8.2020 Zapytanie ofertowe na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie 24.07.2020
do góry