Biuletyn Informacji Publicznej Zapytania ofertowe - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 18.07.2019, 09:07

Zapytania ofertowe

Nazwa Opis Data publikacji
ZPiN.6810.3.2017 Podział nieruchomości położonych w Białobrzegach oznaczonych nr 1532/1 i 1217. 07.04.2017
ZPiN.6840.4.2017 Wycena nieruchomości połozonych w Białobrzegach 24.03.2017
I.7011.9.2017 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transmisji danych w technologii światłowodowej dla potrzeb istniejącego monitoringu miejskiego zlokalizowanego na terenie miasta Białobrzegi 21.03.2017
I.7013.2.2017 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” 21.03.2017
I.7010.1.1.2017 Zapytanie ofertowe na opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dla projektu polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury (wartość szacunkowa projektu 6,5 mln 02.02.2017
ZPiN.6823.4.2016 wycena nieruchomości 05.01.2017
GPGGiOK.6730.4.2016 Sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - budowa domu jednorodzinnego na dz. nr 1650/3 Sucha 20.12.2016
IIiFS 7011.34.2016 Zapytanie ofertowe na usługę serwisiwą i konserwację systemów solarnych na terenie miasta i gminy Białobrzegi w 2017 roku. 19.12.2016
OP.2600.59.2016 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Białobrzegach i w jej jednostkach organizacyjnych. 09.12.2016
OŚ.6142.6.2016 Odbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi 08.12.2016
©2006-2019 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL