Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Nazwa Opis Data publikacji
I.7011.12.2018 Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w Stawiszynie, gmina Białobrzegi 06.09.2018
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 r. programu zdrowotnego pn. "Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia" 31.07.2018
OŚ.602.2.2018 Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta i gminy Białobrzegi 24.05.2018
OKIS.7011.1.2018 Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla PSP nr 1 im. KEN oraz PSP w Suchej 18.05.2018
I.7013.10.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania "Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitrano-szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach" 04.05.2018
OŚ.602.1.2018 Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej 02.05.2018
O.2600.31.2018 - Zakup macierzy wraz z dyskami twardymi i wsparciem technicznym 06.04.2018
I.7011.4.2018 Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opracowania projektów budowlanych w zakresie budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi 27.02.2018
ZPiN.6840.15.2017 Wykonanie operatu szacunkowego - dz. nr 3006/2 w Białobrzegach 11.01.2018
ZPiN.6833.1.2018 Wykonanie operatu szacunkowego - odszkodowanie za drogę 10.01.2018
do góry