Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/zatrudnienie/w-umig/9594,Nabor-na-wolne-stanowisko-Inspektor-w-wydziale-Gospodarki-Przestrzennej-Gospodar.html
2020-07-15, 13:46

Nabór na wolne stanowisko Inspektor w wydziale Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Gruntami i Odpadów Komunalnych

Metadane

Data publikacji : 05.01.2016
Data modyfikacji : 25.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Mirecka
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Przemysław Rotuski

Opcje strony