Biuletyn Informacji Publicznej Publiczny Żłobek "KRASNAL" w Białobrzegach - Informacje o jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Ostatnia aktualizacja strony: 17.01.2018, 12:33

Informacje o jednostce

Piątek, 28 lipca 2017

Publiczny Żłobek "KRASNAL" w Białobrzegach

Adres jednostki: 26-800 Białobrzegi, Konopnickiej 1
   
NIP: 7981479335
REGON: 367896354
Numer rachunku bankowego: 36 9117 0000 0000 6038 2000 0020
Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji w BIP: Justyna Sułecka - dyrektor

Telefon: 505 358 160
E-mail: zlobek@bialobrzegi.pl

 

Przedmiot działania i kompetencje: Przedmiotem działalności żłobka jest realizowanie funkcji opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej.  Do żłobka mogą uczęszczać dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, a w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym - do 4 roku życia. 

Do zadań żłobka należy w szczególności: 

1. Zapewnieie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;

2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;

3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka. 

 

   
Tryb działania w zakresie gospodarki budżetowej i pozabudżetowej: Żłobek działa jako jednostka budżetowa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.   
   

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji 28.07.2017
09.10.2017
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Michał Kaczmarczyk
©2006-2018 Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL