Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/rada/sesje/uchwaly/14058,Uchwala-Nr-XLI3462018-Rady-Miasta-i-Gminy-Bialobrzegi-z-dnia-27-czerwca-2018-r.html
2020-05-27, 22:52

Uchwała Nr XLI/346/2018 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi oraz upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Metadane

Data publikacji : 11.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Cybulska

Opcje strony