Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach

https://bip.bialobrzegi.pl/bia/planowanie-i-zagospodar/7821,Miejscowy-plan-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-Bialobrzegi-obejmujacy-dzi.html
2022-08-14, 20:05

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi, obejmujący działki nr 2100, 2114/1, 2084/11 i 2084/12 o łącznej powierzchni 0,1688 ha w Białobrzegach przy ulicy Reymonta

zatwierdzony uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XLIII/326/2014 z dnia 29.08.2014 r. ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z 22.10.2014 r. poz. 9833

Metadane

Data publikacji : 23.10.2014
Data modyfikacji : 20.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Michał Kaczmarczyk
Osoba udostępniająca informację:
Michał Kaczmarczyk INF
Osoba modyfikująca informację:
Renata Chmielewska

Opcje strony